Recent posts
To top

Armenian artists abroad Tag

17 Jun

Art պրոյեկտ ֆանտաստիկ ենթատեքստով…

pt8_3166-min
Գեղանկարչությունը, քանդակագործությունն ու թատրոնը կարող են երբեմն միաձուլվել և դառնալ լիարժեք մի նոր ուղղություն: Արևիկ Ծերունյանի խոսքերով այսօր արվեստում չկան սահմաններ, ընդհանուր տարրը կարող է միավորել բոլոր ճյուղերը: Երբեմնի գեղանկարչուհին,...
Continue reading