Recent posts
To top
3 Feb

Փետրվարի 4-ից ՄՈՍԿՎԱ կինոթատրոնում դիտեք

«Բրուքլին»

Ժանր՝դրամա, մելոդրամա

Տարիքային սահմանափակում՝ 16+
Ցուցադրության լեզու՝ անգլերեն, ռուսերեն ենթագրեր
unnamed
 

 

 

«Սևի հիսուն երանգները»

Ժանր՝կատակերգություն
Տարիքային սահմանափակում՝ 18+
Ցուցադրության լեզու՝ ռուսերեն
f218027e-7abd-447e-905c-19a39d8a4e2a
 

 

 

«Հռոմեական հանդիպումներ»

Ժանր՝կատակերգություն
Տարիքային սահմանափակում՝ 16+
Ցուցադրության լեզու՝ ռուսերեն
8b71d7c0-44d9-4a3f-869c-47025dafc2e8
 

 

 

«Զգուշացեք, կանայք են»

Ժանր՝կատակերգություն
Տարիքային սահմանափակում՝ 14+
Ցուցադրության լեզու՝ հայերեն
97056c27-4d08-45a1-b71c-205cec4d3f95