Recent posts
To top

ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈւԺՈւԹՅԱՆ TOP-8 ԱՍՏՂԱՅԻՆ ՙԶՈՀԵՐԸ՚ Tag

20 Nov

ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈւԺՈւԹՅԱՆ TOP-8 ԱՍՏՂԱՅԻՆ ՙԶՈՀԵՐԸ՚

1998 MTV European Music Awards
ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈւԺՈւԹՅԱՆ TOP-8 ԱՍՏՂԱՅԻՆ ՙԶՈՀԵՐԸ՚ Երիտասարդությունն ու գեղեցկությունը հայտնիների ամենակարևոր այցեքարտե-րից են և' աշխատանքում, և' անձնական կյանքում: Սակայն միշտ չէ, որ գեղեցիկ տեսքն ու երտասարդությունը պահպանելու ձգտումը հանգեցնում է ցանկալի արդ-յունքի:...
Continue reading