Recent posts
To top
22 Aug

Fashion-կինո. 5 ֆիլմ՝ նորաձևության մասին

Image00002

Թեթև, հանգիստ, չպարտադրող. նորաձևության մասին ֆիլմերն ուրիշ են, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ նորաձևության մասին են: Այս ֆիլմերը դիտելիս չեք ծարաբեռնվում խնդիրներով, մոռանում եք առօրյա հոգսերն ու կտրվում բոլորից: Կենսագրականից մինչև կոմեդիա՝ Fashion-կինոներում գրեթե միշտ   լուսավոր, պայծառ ու գեղեցիկ մտքեր կան, մոտիվացիա և իհարկե՝ ճաշակ:

Մենք առանձնացրել ենք 5 ֆիլմ, որ պատմում են նորաձևության ու այն ստեղծողների մասին:

Coco Avant Chanel

Prêt-à-porter

The Devil Wears Prada

Yves Saint Laurent

Paris à tout prix