Recent posts
To top

Category: Beauty

26 Apr

Օծանելիքը միայն բույր չէ…Ֆրանսիս Նուրհան Քյուրքջյան

1600x800-francis-kurkdjian-perfumer-43-jpg-ff29e5f1
Ֆրանսիս Քյուրքջյանի կարծիքով  օծանելիքը միայն բույր չէ: Դա մի հետք է, որ թողնում ես ետևիցդ, մի հետք  քեզ նախորդող կամ հագուստիդ վրա թողնված…Քյուրքջյանը , արդեն 26 տարեկան հասակում, Ժան Պոլ Գոտիեի...
Continue reading