Recent posts
To top

Category: Doctors

28 Feb

SMAS Lifting-ի ընթացքը և արդյունքը «Gold’s միջազգային սպա» կենտրոնում

COVER 3
Ժամանակակից կոսմետոլոգիան ընձեռնում է հնարավորություն շատ դեպքերում զերծ մնալ պլաստիկ վիրահատություններից: Նմանատիպ պրոցեդուրա է SMAS Lifting-ը, որը տալիս է Mini Face Lifting-ի էֆեկտ: https://youtu.be/KQGzr4ysSgI Պրոցեդուրայի միջոցով հարթվում են դեմքի կնճիռները, վերանում աչքերի...
Continue reading