Recent posts
To top
30 Mar

Աշխարհի ամենագեղեցիկ կանայք՝ մեկ հոլովակում

cate moss

Ռուսական elle.ru կայքի հոլովակում աշխարհի ամենագեղեցիկ և ցանկալի կանայք են: Խմբագրությունն առանձնացրել է նաև գեղեցկուհիների խելոք մտքերը՝ գեղեցկության, կանացիության, ինքնավստահության, սեքսուալության ու նաև կնոջ իրավունքների պաշտպանության մասին: