Recent posts
To top

April 2019

19 Apr

Երկար և գեղեցիկ թարթիչներ՝ քաղաքի լավագույն կենտրոնից

COVER 2
Թարթիչների լիցքը գործընթաց է, որը հատուկ տեխնիկայի միջոցով թարթիչներին հաղորդում է ցանկալի ծավալ, երկարություն, գույն և խտություն: 2 ժամ տևող մանրակրկիտ աշխատանքի արդյունքում ստանում եք Ձեր երազանքի հայացքը՝ առանց դեկորատիվ կոսմետիկ...
Continue reading