Recent posts
To top
12 Mar

Շքեզության սիմֆոնիա

Շքեզության սիմֆոնիա

Երաժշտություն, թանկարժեք զարդեր և , իհարկե, գեղեցիկ մարմին…

Ինչը կարող է առավել կատարյալ լինել, քան այս երեքի ներդաշնակությունը:

Սա գեղեցիկ ապրելակերպի բանաձևերից մեկն է, իսկ այն զարգացնելը ձեր երևակայության խնդիրն է…

image

image (1)

image (2)

image (3)

image (4)

image (5)

image (6)

image (7)

image (8)

ոճը` Elite Life ամսագրի
լուսանկարները` Զավեն Խաչիկյանի
դիմահարդարումը` Հրանուշ Եղոյանի
վարսահարդարումը` Սերգեյ Զվերև գեղեցկության սրահի
մոդել` Մարթա Սարգսյան